Alfabet Antyfaceta - Wstęp A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W X Y Z

Q

2. Q. oznacza także dziedzinę rozważań nad zjawiskiem płci i jej społecznych realizacji u gatunku → homo sapiens(?), które oprócz krytyki → heteronormatywności starają się rozstrzygnąć, które aspekty tożsamości płciowej mają charakter kulturowy, które naturalny, lub wskazać na inny sposób ich definiowania, jako że czynniki naturalne i kulturowe są u ludzi ze sobą ściśle powiązane a także zależne od siatki pojęciowej stosowanej w dyskursie zagadnień związanych z płcią.