3Powrót (Przeszyj To Sam 1)

G-pocket – Instrukcja Wykonania


ADAPTACJA SZORTÓW (wspólna także dla projektu G-sleeve)

Patrz:→ G-sleeve – Instrukcja Wykonania


PRZYGOTOWANIE G-POCKET

W przypadku zastosowania tkaniny w stanie surowym zabezpieczamy jej krawędź przez ścieg zygzakowy lub (gdy jest bardzo delikatna) przez podwójne zagięcie i ścieg liniowy prowadzony po nim. Podobnie postępujemy u dołu pasa na G-sleeve, co oznacza, że należy ustalić jego wysokość w zależności od własnych potrzeb dodając do niej rezerwę na zagięcie. Otrzymawszy równą, prostą krawędź o dolnym boku równolegle ustalonym względem górnego, kładziemy tkaninę lub koronkę na płaskiej powierzchni i na dłuższym boku odmierzamy odległość wynikającą z wcześniej wykonanego pomiaru dodając odległość na szew (Rys. 4). Składamy tak przygotowany pas na pół stroną zewnętrzną do środka i na złożonych krawędziach skrajnych krótkich boków prowadzimy szew liniowy. Jeśli mamy problemy z ułożeniem w maszynie warstw materiału bez przesunięć, najpierw wykonujemy punktowe mocowania (“zgrzewy”) na skrajnych punktach szwu za pomocą ściegu zygzakowego bez transportera. Ostatecznie można fastrygę wykonać ręcznie (Rys. 5). Po otrzymaniu tylnego szwu zamykającego, w dalszym ciągu trzymamy rzecz “na lewo” i przeprowadzamy dolny szew zamykający, jednak ze zwględu na trudność montażu końcowego, gdy dno G-pocket jest zamknięte, zalecam założenie tego szwu PO montażu G-pocket do G-hole. Jeśli chcemy stworzyć kształt inny niż prostokąt, tylny szew zamykający prowadzimy pod kątem innym niż 90° i podobnie można postąpić wobec złożenia na przodzie, pod warunkiem, że budujemy G-pocket z 2 osobnych płatów materiału złożonych jeden na drugim.


MONTAŻ KOŃCOWY

Po przewróceniu G-pocket na prawą stronę i stwierdzeniu zgodności wymiarów z G-hole, za pomocą ściegu zygzakowego bez transportera mocujemy tymczasowo G-pocket w kluczowych punktach na obwodzie G-hole: sugeruję przyłożenie powierzchni nogawek i G-pocket stronami zewnętrznymi ku sobie (dzięki czemu szwy będą ukryte) oraz pierwsze mocowanie szwem G-pocket do tylnego węzła na rozcięciu G-hole . Następnie robimy zgrzew przedni przykładając górny węzeł szwu lub wyznaczony przez naprężenie wzdłużne punkt na krawędzi G-pocket. Jeśli układ jest symetryczny i żadne nierówne naprężenia/sfałdowania boczne nie pojawiają się, w stanie maksymalnego naprężenia wzdłużnego kładziemy zgrzewy boczne w węzłach wewnętrznych ściegów pionowych na nogawkach. Jeśli zrobiliśmy to równo, możemy poprowadzić po obwodzie szew liniowy od zgrzewu do zgrzewu (Rys. 6). Ścieg liniowy prowadzimy w jednakowej odległości od krawędzi zespalanych płatów materiału, może to być odległość od szczeliny igielnej w stopce maszyny do jej krawędzi bocznej. Jeżeli wykonaliśmy to porządnie, zabezpieczamy końcówki nici ręcznie (węzełkujemy je, kilkakrotnie przeszywamy w miejscu lub prowadzimy do miejsc, gdzie maszyna nie doszyła czegoś w zakamarkach). G-pocket jest gotowy. Projekt można wzbogacać o różne modyfikacje, o czym napiszę w następnych edycjach.