3Powrót (Przeszyj To Sam 1)

G-sleeve – Instrukcja Wykonania


ADAPTACJA SZORTÓW (wspólna także dla projektu G-pocket)

Zakupiwszy na dziale bielizny zabronionej majtki typu szorty (Rys. 0) w odpowiednim rozmiarze przymierzamy je, sprawdzamy równość/symetrię kroju, i przy braku zastrzeżeń rozpoczynamy prucie szwu centralnego łączącego stronę prawą z lewą (osi symetrii) (Rys. 1). Prucie przeprowadzamy np. za pomocą cienkich nożyczek przy lekkim naprężeniu bocznych połówek majtek, uważając, aby nie uszkodzić pionowych szwów centralnych biegnących wzdłuż nogawek po wewnętrznej stronie. W razie przypadkowego ich uszkodzenia szwy niniejsze należy odtworzyć ręcznie i solidnie zabezpieczyć końcówki nici po szyciu. Po wykonaniu minimalnego otworu pozwalającego po ubraniu majtek przeprowadzić przezeń organy męskie przymierzamy rzecz kilkakrotnie powiększając za każdym razem otwór aż do uzyskania pełnej wygody przy zajmowaniu różnych pozycji (stojącej, siedzącej, kucznej itp.) - krawędzie otworu z przodu i z tyłu nie mogą w żadnym momencie dostarczać ścinajacych nacisków na jądra. Zwracamy też uwagę na ewentualne marszczenie się powierzchni przedniej, co wynika ze zbyt niskiego zakończenia rozcięcia na przodzie. Gdy G-hole (otwór genitalny) jest gotowy, zabezpieczamy końcówki fabrycznego szwu na osi symetrii z przodu i z tyłu (na granicach G-hole). W tym celu możemy przeprowadzić ręcznie kilka przeszyć igłą łączących prawy i lewy płat majtek albo zygzakowaty ścieg maszynowy przy wyłączonym transporterze (Rys. 2). Jako że po częściowym demontażu ściegu centralnego tak czy inaczej trzeba będzie zabezpieczyć krawędzie tkaniny, można poprowadzić maszyną ściegi zygzakowe rozpoczynając je na szwie centralnym powyżej rozprucia (Rys. 3). Można jednak zrobić obrzucenie krawędzi osobno rozpoczynając szew zygzakowy w punktach rozcięcia na G-hole. W każdym razie końcówki nici pochodzącej z fabrycznego ściegu centralnego należy zabezpieczyć przez przykrycie ich własnym ściegiem lub kilkukrotne ręczne ich przeszycie do zgrubień materiału. W tym momencie należy dokonać dokładnego pomiaru osi G-hole, co wymaga ostrożnego (żeby nie rozerwać)naprężenia konstrukcji wzdłuż osi Przód-Tył w granicach konstrukcyjnej elastyczności materiału. Wynik pomiaru mnożymy x2 i do tego wymiaru dostosujemy główną część, tj. genitalny rękaw lub genitalną kieszeń.


PRZYGOTOWANIE G-SLEEVE

W przypadku zastosowania tkaniny w stanie surowym zabezpieczamy jej krawędź przez ścieg zygzakowy lub (gdy jest bardzo delikatna) przez podwójne zagięcie i ścieg liniowy prowadzony po nim. Podobnie postępujemy u dołu pasa na G-sleeve, co oznacza, że należy ustalić jego wysokość w zależności od własnych potrzeb dodając do niej rezerwę na zagięcie. Otrzymawszy równą, prostą krawędź o dolnym boku równolegle ustalonym względem górnego, kładziemy tkaninę lub koronkę na płaskiej powierzchni i na dłuższym boku odmierzamy odległość wynikającą z wcześniej wykonanego pomiaru dodając odległość na szew (Rys. 4). Składamy tak przygotowany pas na pół stroną zewnętrzną do środka i na złożonych krawędziach skrajnych krótkich boków prowadzimy szew liniowy. Jeśli mamy problemy z ułożeniem w maszynie warstw materiału bez przesunięć, najpierw wykonujemy punktowe mocowania (“zgrzewy”) na skrajnych punktach szwu za pomocą ściegu zygzakowego bez transportera. Ostatecznie można fastrygę wykonać ręcznie (Rys. 5). Jeżeli poprowadzimy tylny szew zamykający G-sleeve pod kątem innym niż 90°, stworzymy kształt rozwierający się ku dołowi lub zwężający się. Przy 90° kształt będzie regularny walcowaty.


MONTAŻ KOŃCOWY

Po przewróceniu G-sleeve na prawą stronę i stwierdzeniu zgodności wymiarów z G-hole, za pomocą ściegu zygzakowego bez transportera mocujemy tymczasowo G-sleeve w kluczowych punktach na obwodzie G-hole: sugeruję przyłożenie powierzchni nogawek i G-sleeve stronami zewnętrznymi ku sobie (dzięki czemu szwy będą ukryte) oraz pierwsze mocowanie szwem G-sleeve do tylnego węzła na rozcięciu G-hole. Następnie wyznaczamy przez naprężenie środek na obwodzie G-sleeve i robimy zgrzew przedni. Jeśli układ jest symetryczny i żadne nierówne naprężenia/sfałdowania boczne nie pojawiają się, w stanie maksymalnego naprężenia wzdłużnego kładziemy zgrzewy boczne w węzłach wewnętrznych ściegów pionowych na nogawkach. Jeśli zrobiliśmy to równo, możemy poprowadzić po obwodzie szew liniowy od zgrzewu do zgrzewu (Rys. 6). Ścieg liniowy prowadzimy w jednakowej odległości od krawędzi zespalanych płatów materiału, może to być odległość od szczeliny igielnej w stopce maszyny do jej krawędzi bocznej. Jeżeli wykonaliśmy to porządnie, zabezpieczamy końcówki nici ręcznie (węzełkujemy je, kilkakrotnie przeszywamy w miejscu lub prowadzimy do miejsc, gdzie maszyna nie doszyła czegoś w zakamarkach). G-sleeve jest gotów. Projekt można wzbogacać o różne modyfikacje, o czym napiszę w następnych edycjach.