A
B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Imi w wersji oficjalnej

D瞠nder

M瘰ki (M)/疾雟ki ()

Etymologia, ideologiczne skojarzenia, funkcjonalno

Formy zdrobnia貫/zgrubia貫

Admin

M

Imi doskona貫 dla rodzic闚, kt鏎zy s i chc ukierunkowa swe dzieci na postaw Administratora, w skr鏂ie Admina, czyli osob sprawuj鉍 rodzaj w豉dzy, najczciej w postaci uprawnienia do instalowania program闚 i ustalania hase dost瘼u w komputerach w miejscu pracy, ale te z zachowaniem mo磧iwoci przeniesienia tej cokolwiek w豉dczej postawy na inne sfery 篡cia, dzi瘯i czemu jest nadzieja, 瞠 w tzw. porz鉅ku dziobania dzieci takie nie uplasuj si na dnie, co pozwoli sp璠zi 篡cie zadowalaj鉍o.

Odmiana: jak Kryspin, Kryspina

Adek, Adminek, Adzi, Adzio, Adziu, Adziu, Dziu, Minek, Minio, Miniu, Adminiu, Admi, Admi, Admisiek, Mi, Misio, Misiu, Misiek, Ado, Adminol, Admichol

Admina

Adminka, Adka, Admisia, Admi, Adminia, Adminiusia, Miniusia, Niusia, Niu, Minka, Admineczka, Mineczka, Minia, Admicha

Aerobiasz

M

Grupa imion doskona貫 poprzez grecki cz這n aero-ukierunkowuj鉍ych dzieci na d嘀enia do latania, zar闚no jako pilot, jak i jako pasa瞠r. Imiona te wszak瞠 zawieraj dwuznaczno, albowiem grecki r鏚這s堯w oznacza przede wszystkim „powietrze” i wsp馧czenie mo瞠 te budzi skojarzenia z aerobikiem, czyli „豉godn gimnastyk o charakterze rekreacyjnym, praktykowan g堯wnie przez osoby 瞠雟koorganowe”. Tym samym nadanie tych imion dzieciom m瘰koorganowym mo瞠 stanowi ukierunkowanie na przekraczanie barier d瞠nderowych: zamiast i na „si趾” mo瞠 takie ch這pi i sobie na aerobik w豉nie i czu si z tym dobrze.

Odmiana, odpowiednio jak:

Tobiasz, Zenobia, Teofil, Teofila, Emilia

Aerek, Aerobi, Aerobik, Robi, Robik, Biaszek, Erek, Aery, Aerol, Erol

Aerobia

Aerofil

M

Aerka, Erka, Aerysia, Aery, Robia, Robisia, Robcia, Aerocha, Aerobicha

Aerofila

Aerofilia

Aerek, Aerofilek, Erofilek, Filek, Filu, Filunio, Aerofilunio, Aerofilu, Filcio, Filciu, Aerol, Erol

Aerka, Erka, Aerysia, Aery, Aerofilka, Filka, Filunia, Filusia, Filcia, Aerofilunia, Aerofilusia, Aeroficia, Aerocha, Erocha

Afektazy

Afektyn

M

Para imion wskazuj鉍ych poprzez 豉ci雟ki 穋鏚這s堯w afekt na zdolno do podlegania silnym uczuciom i wzruszeniom oraz post瘼owania wed逝g nich. cile ujmuj鉍, 豉ci雟kie znaczenie wi嘀e si „wywieraniem wp造wu”, co mo瞠 ukierunkowywa dzieci nosz鉍e imiona o tym znaczeniu na poddawanie si wp造wom i oczekiwaniom lub naciskom otoczenia, co z kolei wp造nie na ich konformizm 篡ciowy, ale mo瞠 pom鏂 w osi鉚ni璚iu 篡ciowego sukcesu jako szary cz這nek t逝mu (co zawodzi wszak瞠 w sytuacjach zw. z ludob鎩stwem, gdy ca造 t逝m o okrelonych cechach etnicznych podlega eksterminacji). W przypadku nadania imienia o tym podtekcie znaczeniowym dzieciom m瘰koorganowym mo瞠 dokona si transgresja wobec stereotypowych r鏊 p販iowych, albowiem panuje przekonanie, 瞠 osoby m瘰koorganowe staj鉍e si „m篹czyznami” nie podlegaj afektom, lecz s racjonalne i zr闚nowa穎ne.

Odmiana, odpowiednio jak:

Damazy, Konstantyn, ???, Konstantyna

Afektazek, Afektynek, Afekt, Afek, Afi, Afik, Afi, Afekty, Tazek, Tazio, Taziu, Afektynio, Afektyniu, Fekty, Fektek, Fekty, Tysio, Tysiu, Tysiek, Tynek, Afektynek, Afektol, Fektol

Afektaza

Afektyna

Afektazka, Afektasia, Afektazia, Tasia, Tazia, Afekta, Afka, Afcia, Afesia, Asia, Fektysia, Fekty, Fekta, Fektysia, Fektyna, Fektynka, Afektynka, Afektynia, Tyna, Tynka, Tynia, Tysia, Afektycha, Fektycha, Tycha

Afilian

M

Rdze imienia stanowi (powierzchownie sprawdzaj鉍) angielski czasownik affiliate, kt鏎y znaczy „przy章cza si do grupy”, zatem dziecko tak nazwane b璠zie ukierunkowane na ekstrawertyzm i anga穎wanie si w spo貫czne przedsi瞝zi璚ia, pokonywanie opor闚 i niemia這ci. Por. Aglutyn/a

Odmiana odpowiednio jak:

Emilian, Emilia

Afek, Afi, Afilek, Afilu, Afilcio, Afil, Afilciu, Afilianek, Janek, Jasiu, Jasio, Filianek, Filek, Filu, Afol

Afilia

Afka, Afilka, Afilcia, Afa, Filka, Filcia, Filusia, Afilusia, Filunia, Afilunia, Filucha, Afilucha, Afilsko

Aglutyn

M

Rdze imienia pochodzi od 豉ci雟kiego agglutinare, czyli „zlepia si, skleja, przy章cza” i dzi瘯i temu mo積a spodziewa si ukierunkowania dziecka na ch皻ne przy章czanie si do spo貫cznych grup lub przy章czanie do siebie innych os鏏 i tworzenie w ten spos鏏 grup, kt鏎ych atrakcyjnym orodkiem b璠zie Aglutn/a.

UWAGA!

Imiona mog w swych zdrobnieniach i formach kr鏒kich prowadzi do skojarze z „glutami” (Glucio, Gluciu itp.). Rodzi to obaw z這liwego przezywania dzieci nosz鉍ych niniejsze imiona, st鉅 nale篡 podj寞 starania, aby dzieci z tymi imionami wychowywa造 si bez kontaktu z ho這t.

Odmiana jak:

Augustyn, Augustyna

Aglutek, Aglut, Aglu, Glutek, Agluti, Glucio, Gluciu, Agli, Glusio, Glusiu, Glunio, Aglu, Aglutynek, Tynek, Tynio, Tyniu, Tysio, Tysiu, Tysiek, Aglutynol, Agluchol, Gluchol, Glutol

Aglutyna

Aglutynka, Agluta, Aglutka, Aglu, Aglusia, Tynka, Tynia, Tysia, Glusia, Glunia, Glutynia, Glutynka, Glutka, Tyna, Agluty, Gluty, Aglutycha, Glutycha, Tycha, Gluta

Agnezy

Agnezjan

Agnezjasz

Agnezjusz

M

Niniejsza grupa imion powsta豉 jako hybryda (kontaminacja) rdzenia z Agnieszka i amnezja, gdzie to pierwsze znane jest z 瞠雟kiego imienia nawi頊uj鉍ego do znaczenia „owca” (konkretnie: jagni, 豉c.: agnus), a drugie znaczy „utrata pami璚i, zapomnienie”. W ten spos鏏 powsta豉 linia imion nawi頊uj鉍ych do czego owieczkowatego, zapewne przypisywanej owcom pokory wraz z zapomnieniem lub sk這nnoci do zapominania. Jeli za這篡my, 瞠 zapominanie mo瞠 obejmowa przykroci doznane od blinich i b璠zie synonimem przebaczania, powstanie ukierunkowanie dziecka nosz鉍ego to imi na wzorcowego chrzecijanina, kt鏎y nie pami皻a uraz, ch皻nie wybacza i na dodatek znosi wszystko z pokor i bez pieniactwa, czy chocia瘺y uprawnionego dochodzenia swoich interes闚. Imi zalecane dla rodzic闚 wiadomych swojego braku si造 przebicia i przewiadczonych, 瞠 skazani s na sp璠zenie 篡cia jako cisi statyci w maksymalnie bezkonfliktowy spos鏏, bo w przypadku konfliktu s na z g鏎y przegranej pozycji.Agnezja

Akcjan

Akcjusz

M

Grupa imion w oczywisty spos鏏 nawi頊uj鉍y do „akcji, dzia豉nia”, czyli przymiot闚 stereotypowo przypisywanych wykonawcom stereotypowej roli „m篹czyzny”, st鉅 imiona te po seksistowsku oferowane s dla dzieci m瘰koorganowych.

Akcjanek, Akcjuszek, Akcy, Aksio, Aksiu, Janek, Juszek, Jusiek, Akcy, Cyzio, Cyziu, Akcyzio, Akcyziu, Akcjol

Akcydencjasz

Akcydencjusz

Akydency

Akcydentyn

M

Linia imion dla dzieci, kt鏎e zosta造 sprowadzone na wiat przypadkiem, co mo瞠 stanowi o ich szczeg鏊nej wartoci albo by przestrog r闚nie dla nich samych.


Akcydentka, Akcysia, Akcydensia, Akcydencia, Aksia, Akusia, Aksiunia, Siunia, Cysia, Cydensia, Acycha, Akcydencha, Akcydentycha, Akcydentucha

Akcydenta

Alfamir

Alfas豉w

M


Alfek, Alfamirek, Alfas豉wek, Alfi, Alfik, Alficzek, Alfi, Fi, Fisio, Fisiu, S豉wek S豉wunio, Alfas豉wcio, S豉wcio, Afek, Afi, Alfol, Alfachol

Alfamira

Alfas豉wa


Alfamirka, Alfas豉wka, Alfa, Alfisia, Alfusia, Fisia, Fusia, Fika, Fuka, Alfika, Alfuka, Famisia, Famisiunia, Fas豉wka, Fasia, Faka, Fasiunia, Alfamicha, Alfacha, Facha

Ambicjan

Ambicjusz

Ambicy

M

Grupa imion doskonale ukierunkowuj鉍ych dzieci na uczestnictwo w wycigu szczur闚 z najwy窺zym zaanga穎waniem. Nadawanie ich dzieciom m瘰koorganowym, kt鏎e z czasem podejm stereotypow rol „m篹czyzn” jest zgodne z panuj鉍ymi wierzeniami, natomiast nadawanie ich odpowiednik闚 dzieciom 瞠雟koorganowym mo瞠 zagrozi wytworzeniu w nich tradycyjnej „kobiecoci”, przez co, b璠鉍 zbyt pewnymi swej wartoci z powodu swych osi鉚ni耩, nie b璠 atrakcyjne jako partnerki reprodukcyjne dla standardowo zaprogramowanych m瘰koorganowych wykonuj鉍ych stereotypow rol „m篹czyzn”, kt鏎a zak豉da sprawowanie przez nich funkcji „g這wy rodziny”.

Odmiana, odpowiednio jak:

Felicjan, Mariusz, Maurycy, Alicja, Janina

UWAGA!

Imiona mog w swych zdrobnieniach i formach kr鏒kich prowadzi do skojarze z biseksualnoci (Bisiek itp.) lub z „瞠雟kimi sutkami” (cycki, w zwi頊ku z: Cyciek itp.). St鉅 nale篡 podj寞 starania, aby dzieci z tymi imionami wychowywa造 si bez kontaktu z ho這t.

Ambicjanek, Janek, Ambicjuszek, Ambicek, Ambi, Ambi, Ambisio, Ambisiu, Bicek, Bisio, Bisiu, Bisiek, Bi, Am, Amb, Ambu, Busiek, Busio, Busiu, Ambizio, Bizio, Biziu, Bi, Bicy, Bicy, Cysiek, Cysio, Cysiu, Ambichol, Ambicho, Ambichu, Ambol

Ambicja

Ambicjanina

Ambicjanka, Ambicka, Ambika, Ambia, Ambisia, Ambusia, Ambi, Am, Bi, Bisia, Bika, Bisiunia, Bisiu鎥a, Janina, Janinka, Bijanka, Bijaninka, Bininka, Bisinka, Ambicha, Ambicjanicha, Bicha, Anicha, Ambola, Ambolka

Amotaksja

Imi dla dziecka 瞠雟koorganowego ukierunkowuj鉍e je na zachowania si romantyczne i mi這sne, najlepiej jako jedyne, dzi瘯i czemu gwarantowany jest sukces reprodukcyjny. Znaczenie imienia z cz這nem taksja oznaczaj鉍ym w naukach biologicznych „ruch pod嘀ania za bodcem” wraz z 豉ci雟kim cz這nem amo- zwi頊anym z „mi這ci i kochaniem” tworz razem imperatyw „pod嘀ania ku mi這ci” i mog wytworzy u dziecka naiwne przekonanie, 瞠 gatunek ludzki jest szalenie nakr璚ony na realizacj mi這ci, z efektem podobnym do bluzeczek dla dziewczynek z nadrukowanym sercem. Istnieje znaczne prawdopodobie雟two, 瞠 rozczarowanie wiatem sugerowanym przez niniejsze imi nast雷i odpowiednio pno, czyli po spe軟ieniu funkcji reprodukcyjnej przez osob nosz鉍 to imi.

Odmiana jak: hortensja

Amotaksjanka, Amka, Taksjanka, Janka, Amosia, Amotasia, Motasia, Tasia, Tazia, Taka, Taka, Amotaka, Amotaka, Amoka, Moka, Mosia, Amotacha, Motacha, Tacha, Tachola, Motachola, Amotachola

Amplis豉w

M


Amplis豉wek, S豉wek, S豉wcio, S豉wciu, Ampli, Amplisiek, Amplek, Ampek, Ampi, Ampi, Ampisio, Ampisiu, Pisiek, Pisio, Pisiu, Plisiek, Plisio, Plisiu, Ampel, Ampelek, Ampliczek, Pliczek, Pelek, Pele, Am, Amek, Amplichol, Ampol, Plichol

Amplis豉wa


Amplis豉wka, S豉wka, S豉wcia, S豉wusia, Ampla, Amplia, Amplisia, Plisia, Lisia, Isia, Amplusia, Plusia, Lusia, Amplunia, Plunia, Lunia, Niunia, Ampelka, Pelka, Elka, Amka, Amcia, Amisia, Amsia, Amcia, Amusia, Amplicha, Plicha, Licha, Ampola, Ampolka

Aneksy

M


Aneksek, An, Aneksio, Aneksiu, Anek, Neksio, Neksiu, Neksiunio, Neksik, Aneksik, Aneksiunio, Eksy, Eksek, Eksio, Eksiu, Aneksol, Neksol, Nechol, Necho, Nechu, Anech

Aneksa

Aneksja


Aneksjasia, Neksjasia, Nesia, Anesia, Aneksia, Neksia, Jasia, Aneksjaka, Neksjaka, Nesiunia, Nesiu鎥a, Neka, Anka, Anicha, Eksia, Esia, Neska, Aneska, Anecha, Necha, Nechola, Nechoka, Necholcia

Animal

Animali

Animalian

Animaliasz

Animaliusz

M


Animalek, Animalianek, Animaliaszek, Animaliuszek, Anim, Animek, Nimek, Nim, Nimcio, Animasiek, Animcio, Animciu, Nimciu, Nimalek, Malek Malcio, Nimalcio, Malciu, Nimalciu, Ani, Anisio, Anisiu, Asiek, Asio, Asiu, Malian, Malianek, Janek, Animalo, Animalon

Animala

Animalia

Animaliana


Animalka, Animalianka, Animka, Nimka, Nisia, Malianka, Lianka, Janka, Asia, Aka, Animasiek, Jasia, Animaliasia, Anisia, Animasia, Anika, Animaka, Masia, Maka, Nika, Aka, Ika, Isia, Animalicha, Malicha, Licha, Icha, Animachola, Animacholka, Animacha, Animachula

Anomal

Anomali

Anomalian

Anomaliasz

Anomaliusz

M


Anomalek, Anomalu, Anomaliczek, Anomalianek, Janek, Anomaliaszek, Aliaszek, Aliasz, Anomaliuszek, Aliusz, Aliuszek, Anomi, Anomek, Anomi, Anomisio, Anomisiu, Anomalo, Anominio, Anominiu, Anek, Ano, An, A, Asiek, Malianek, Maliaszek, Maliuszek, Malek, Malu, Malunio, Nomali, Nomalo, Nomek, Nomi, Nomu, Nosiek, Nosio, Nosiu, Nosiulek, Nosiunio, Anomalunio, Lunio, Luniek, Luni, Lu, Lusiek, Anomaluch, Nomaluch,

Anomala

AnomaliaAnomalka, Anomka, Nomka, Nomalka, Anomalcia, Anomalusia, Anomalu, Nomalcia, Nosia, Nosiunia, Nomalusia, Anolka, Nolka, Malka, Malcia, Malusia, Masia, Anomasia, Anomaka, Nomaka, Maka, Aka, Asia, Anomalucha, Anomalicha, Nomalicha, Nomalucha, Malicha, Malucha, Licha, Lucha, Anomaluszka

Antykracjan

Antykracjusz

Antykracy

M


Antykracjanek, Antykracek, Antycek, Akracek, Kracek, Antycy, Antysiek, Antykracjuszek, Antysiek, Anty, Tysiek, Tysio, Tysiu, Antysio, Antysiu, Ty, Antykracuch, Antykrachol, Krachol, Kracho, Antykracho, Antychol

Antykracja


Antykracjanka, Antykracka, Antyczka, Antyka, Anyczka, Anyka, Tyka, Tyczka, Antykrasia, Antykracia, Kracia, Akracia, Akrasia, Antykrania, Akrania, Anka, Ancia, Antykracha, Antycha, Tycha, Akracha, Kracha, Antykrachola

Apofoniusz

M


Apofoniuszek, Apofon, Apofonek, Pofonek, Pofon, Fonek, Fon, Apofonio, Apofoniu, Pofonio, Pofoniu, Fonio, Foniu, Apofoniu, Pofoniu, Foniu, Foniusiek, Niusiek, Niuniek, Apofoncio, Apofonciu, Apof, Api, Asiek, Apu, Apuko, Apofi, Apofu, Apofol, Apochol, Apoch

Apofonia


Apofonka, Apofoncia, Aposia, Apofoka, Apoka, Aka, Pofonia, Pofosia, Pofoka, Posia, Poka, Osia, Oka, Apofosiunia, Pofosiunia, Fosiunia, Siunia, Niunia, Unia, Apofosiu鎥a, Pofosiu鎥a, Fosiu鎥a, Siu鎥a, U鎥a, Niu鎥a, Fonia, Fosia, Foka, Fosiu鎥a, Apofocha, Pofocha, Focha, Ocha

Atomiusz

M


Atomiuszek, Atomek, Tomek, Tomiuszek, Atomu, Atomcio, Atomciu, Ato, Atosiek, Tosiek, Osiek, Tomu, Tomcio, Tomciu, Atom, Tom, Atomi, Tomi, Atomi, Tomi, Mi, Atomisiek, Misiek, Isiek, Misiu, Atomisiu, Atomchol, Atochol, Achol

Atomia


Atomka, Tomka, Tomcia, Tomisia, Atomcia, Atomisia, Atosia, Asia, Atoka, Aka, Oka, Atomusia, Atomuka, Tomusia, Musia, Tomuka, Muka, Usia, Uka, Misia, Mika, Isia, Ika, Atomicha, Tomicha, Micha, Icha, Atocha, Acha, Achola