BA


C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Imi w wersji oficjalnej

D瞠nder

M瘰ki (M)/疾雟ki ()

Etymologia, ideologiczne skojarzenia, funkcjonalno

Formy zdrobnia貫/zgrubia貫

Bacy

Bacjan

Bacjasz

Bacjusz

M


Bacek, Bacjanek, Bacjaszek, Bacjuszek, Basiek, Baciek, Ba熥a, Bacio, Ba熥o, Baciu, Janek, Baciaszek, Ciaszek, Jusz, Juszek, Bacol, Bachol, Bacho, Bachu

Betas豉w

Betazy

Betazyn

M


Betek, Betazek, Betazynek, Betas豉wek, Tazek, Tazio, Taziu, Tazynek, Zynek, Zynio, Zyniu, Besio, Besiu, Becio, Beciu, Betol, Bechol

Betas豉wa

Betaza

Betazyna


Betka, Betas豉wka, Betazka, Besia, Betazynka, Zynka, Zynia, Zysia, Tazka, Tazia, Tasia, S豉wka, Betazunia, Zunia, Zu鎥a, Becha, Betacha, Betazycha

Bidoksja


Bidka, Bisia, Bika, Bidosia, Bidusia, Bidoksia, Bisiunia, Bisiu鎥a, Doka, Dosia, Dosiunia, Bidocha, Docha, Bidola

Bie篡mir

Bie篡s豉w

M


Bie篡, Bie篡k, Bie篡mirek, Mirek, Bie篡miro, Miro, Miru, Miru, Bie篡s章wek, S章wek, S章wu, Biesio, Biesiu, Biezio, Bieziu, Biechol, Biechu, Biecho

Bie篡mira

Bie篡s豉wa


Bie瘸, Biesia, Bie篡mirka, Bie篡s豉wka, Mirka, Mirusia, Rusia, S豉wka, Biesiunia, Biezia, Bieka, Biecha, Biechula

Birbanty

Birbantyn

M


Birbek, Birbu, Bu, Birbi, Bibi, Birbantynek, Tynek, Tynio, Tyniu, Birbantysiek, Birtanty, Tysiek, Tysio, Tysiu, Tyko,

Birbanta

Birbantyna


Birba, Birbantynka, Bisia, Birbantysia, Birbantynia, Tysia, Tyka, Ty鎥a, Tynia, Birbi, Birbinka, Birbusia, Birbuka, Buka, Busia, Birbantycha, Birbantynucha, Tycha, Tynucha, Nucha

Biusty

Biustyn

M

Grupa imion pierwotnie adresowanych do rodzic闚 dzieci 瞠雟kich, albowiem dzi瘯i widocznemu rdzeniowi biust imi w oczywisty spos鏏 odnosi si do czci cia豉, kt鏎a w naszej kulturze jest esencj tzw. „kobiecoci”, a nie jest tylko ustalone, czy uwypuklone piersi s symbolem kobiecoci, czy jej sk豉dnikiem. W pierwszym przypadku kobieco to pewna kategoria ontologiczna, by mo瞠 jako wi頊ka abstrakcyjnych cech, a piersi to jej znak, widoczna reprezentacja, ergo bytem pierwotnym jest kobieco, i mo瞠 ona oby si bez piersi, albowiem znak jest rzecz wt鏎n wzgl璠em znaczonego. Drugie podejcie, powiedzmy: substancjalne do b鏊u, stwierdza, 瞠 kobieco sk豉da si z piersi, czyli w razie ich braku doznaje uszczerbku lub w og鏊e zanika. Zwolennicy drugiej interpretacji zdaj si posiada dowody empiryczne w postaci os豉bienia efektu podniecaj鉍ego, jaki na osobnik闚 m瘰kich generuje cia這 瞠雟kie bezpierne lub o piersiach ma這 wydatnych. R闚nie znaczna atencja, jak kultura nas otaczaj鉍a przywi頊uje do piersi zdaje si potwierdza substancjalny zwi頊ek piersi z kobiecoci: nie tylko celebrowanie biust闚 celebryt闚 (niedawno np. Ani Muchy czy kogo tam podobnego), a tak瞠 rozmiar 篡ciowej tragedii w razie mastektomii zwi頊anej z leczeniem raka, nawet przy zachowaniu 篡cia pacjentek. Innym czynnikiem wskazuj鉍ym, 瞠 wystaj鉍e piersi to sk豉dnik kobiecoci jest rozmiar agresji ze strony prawdziwych m篹czyn wobec m篹czyzn z r騜nych powod闚 posiadaj鉍ych wydatne biusty, kt鏎zy wtedy maj do czynienia z niem瘰kimi m篹czyznami albo nieca趾iem kobiecymi kobietami i wybitnie nie lubi, gdy podnieca ich kto niezbyt konkretnej to窺amoci, gdy przy niekt鏎ych kombinacjach mog przed samymi sob okaza si homoseksualistami.

Po nieco d逝gim wprowadzeniu ideologicznej strony niniejszej grupy imion czas na okrelenie ich prawdopodobnej funkcjonalnoci:

a) w przypadku dzieci 瞠雟kich, b璠 wiadome tego, co najwa積iejsze w ich 篡ciu i 篡wotnie wp造nie na ich sukces reprodukcyjny, a w szczeg鏊noci im wi瘯szy i bardziej kszta速ny biust, tym wi瘯szy wyb鏎 atrakcyjnych m瘰kich partner闚, co mo瞠 je ukierunkowa na udzia w stosownych konkursach, a tak瞠 wygenerowa postawy roszczeniowe (przyk豉dowo operacja powi瘯szenia biustu jako prezent na Pierwsz Komuni),

b) w przypadku mia貫go nadania imienia z tej grupy dziecku m瘰kiemu mog zaj dwie sytuacje: albo b璠zie to wskaz闚ka odnonie tego, co najwa積iejsze u 瞠雟kich partner闚 i godne poszukiwania oraz wa積y przedmiot do zawalczenia z rywalami o, albo (w przypadku zniewiecia造ch i wysubtelnionych os鏏 m瘰koorganowych) sygna wzbudzaj鉍y wiadomo ch璚i posiadania tej czci cia豉 w postaci uwypuklonej. W rzadkich przypadkach mo瞠 spontanicznie doj do zbie積oci imienia z faktycznymi anatomicznymi walorami m瘰kiego dziecka, i imi mo瞠 pom鏂 zaakceptowa samego siebie wbrew nienawistnym reakcjom otoczenia – og鏊nie na zasadzie odkrycia integralnoci formy i znaku oraz wierze w istnienie g喚bszego sensu tego stanu spraw.

Odmiana odpowiednio jak:

Wincenty, Augustyn, Augusta, Justyna, Aneta

Biustek, Biustynek, B U (czytane po ang.), Biusio, Biusiu, Biucio, Biuciu, Biusiunio, Biusiuniek, Biustu, Biustusiek, Biusty, Biustysiek, Justu, Justek, Justysiek, Justy, Justu, Biustyniek, Biustynio, Stu, Stusio, Stusiu, Stusiek, Sty, Stysio, Stysiu, Stysiunek, Stysiuniek, Stynio, Tu, Tusiek, Tuniek, Tunio, Tuniu, Tuniu, Tuniusiek, Ty, Tysiek, Tysiuniek, Tysiunio, Siuniek, Siunio, Siuniu, Biustych, Biustol, Biuciol, Biustychol,, Biuchol, Stycho, Stychol, Biustycho, Stychu

Biusta

Biustyna

Biustyneta

Biustka, Biustynka, Biustynetka, Biusia, Biusiunia, Biusiu鎥a, Biucia, Biustysia, B U (czytane po ang.), Justa, Jucia, Justysia, Justyneta, Justka, Justyka, Justynetka, Stysia, Stynetka, Styka, Stysiunia, Stysiu鎥a, Siunia, Siu鎥a, Unia, U鎥a, Busia, Biucha, Biustycha, Biustynola, Biustynolka, Justynola, Justynolka, Stynola, Stynolka, Stycha, Justycha

Bonifrazy

M


Boniek, Bonifrazek, Frazek, Frazy, Boni, Bonio, Boniu, Boniu, Boniusiek, Frazio, Fraziu, Fraziuniek, Niunio, Niuniek, Niu, Niuko, Bonifrachol, Bonifracho, Frachol, Fracho

Bonifraza

Bonifrazja


Bonifrazka, Bonifrazia, Frazka, Frazia, Frasia, Fraziunia, Frasiunia, Frazja, Azja, Aziunia, Bonia, Boniusia, Bonka, Bona, Bonifracha, Fracha, Bonicha

Bucy

Bucyn

M

Grupa imion maj鉍ych funkcjonalnie pom鏂 dzieciom nosz鉍ym je odnale si w grupie r闚ieniczej i osi鉚n寞 wysok pozycj w porz鉅ku dziobania, czyli unikn寞 statusu popychad豉. Oczywicie od rodzic闚 nadaj鉍ych te imiona wymagana jest determinacja, by przekaza dzieciom odpowiednie cechy kana貫m genetycznym lub poprzez wychowanie – imi zawieraj鉍e cz這n buc zobowi頊uje i dziecko nieprzygotowane, by okaza si prawdziwym bucem b璠zie mia這 przekopane na amen. Zasadniczo imi przeznaczone dla dziecka m瘰koorganowego, ale ciekawe implikacje pojawiaj si w przypadku nadania jego 瞠雟kiej wersji dziewczynce: mo瞠 ona albo sama sta si bucem pomimo 瞠雟kiej p販i – w ko鎍u przej璚ie czego m瘰kiego zawsze poprawia sytuacj, albo dawa w ten spos鏏 sygna otoczeniu, 瞠 buc闚 podziwia, i 瞠 prawdopodobnie jest to efekt imprintingu wynik貫go z relacji z ukochanym tatusiem.

Odmiana jak:

Pafnucy, Augustyn, Lucyna

Bucek, Buc, Buco, Bucu, Bucio, Buciu, Busio, Busiu, Bucho, Buchol

Bucyna

Bucka, Bucia, Bucynka, Bucusia, Bucu, Bucia, Buciunia, Bucinka, Busia, Businka, Bucha, Bucycha*Przepraszam, ale id鉍 za s這wami poety (kt鏎ego?), postanowi貫m: „odpowiednie rzeczy da s這wo”.