EA

B

C

D


F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Imi w wersji oficjalnej

D瞠nder

M瘰ki (M)/疾雟ki ()

Etymologia, ideologiczne skojarzenia, funkcjonalno

Formy zdrobnia貫/zgrubia貫

Ekstazjan

Ekstazy

Ekstazyn

M


Ekstazek, Ek, Eksti, Ekstek, Stazy, Stazek, Tazy, Tazek, Tazik, Taziu, Tazio, Ekstatuch, Tazjan, Janek, Ekstazjanek, Zynek, Zynio, Zyniu, Ekstazol, Ekstach, Ekstachol

Ekstaza

Ekstazyna


Eksta, Taza, Tazia, Tazyna, Tazynka, Ekstazynka, Zynia, Zyniucha

Emfazy

Emfazjan

Emfazjasz

Emfazjusz

Emfazyn

M


Emfazek, Emfazjanek, Emfazjaszek, Emfazjuszek, Emfazynek, Emfazio, Emfaziu, Emfaziunio, Emfaziu, Emfaziusio, Emfaziusiek, Fazek, Fazjaszek, Fazjuszek, Fazynek, Fazio, Faziu, Faziu, Faziusio, Faziusiek, Zynek, Zynio, Zyniu, Zyniu, Zyniusiek, Zyniusio, Zyniusiu, Niusiek, Niusio, Niunio, Juszek, Jusio, Jusiu, Jusiuniek, Jaszek, Jasio, Jasiu, Jasiuniek Jasiunek, Fazy, Fasio, Fasiu, Fasiuniek, Emfach, Emfol, Emfazol, Fazol, Fachol, Facho, Fachu, Emfacho, Emfachu, Emfachulo

Emfaza

Emfazja,

Emfazyna


Emfazka, Emfazjanka, Emfazynka, Emfazia, Emfaziunia, Emfaziu鎥a, Emfazynia, Fazia, Fazynka, Fazka, Fazynia, Fazysia, Fazyka, Zysia, Zyka, Zysiunia, Zysiu鎥a, Siunia, Siu鎥a, Unia, U鎥a, Emfacha, Facha, Emfachola, Fachola, Emfacholka, Facholka, Chola, Cholka, Olka

Estetyn

M


Estek, Stetek, Stetyn, Tynek, Tyniek, Tynio, Tyniu, Tysiek, Tysio, Tysiu

Estetyna


Estetynka, Estetysia, Estetynia, Stetysia, Stetynia, Stetynka, Estetynka, Stesia, Tysia, Tynka, Esia, Esiunia, Eska, Eka, Esia, Esta, Estka, Estetycha, Estycha, Stycha

Eufil

M


Eufilek, Eufilu, Filu, Filo, Eufilo, Eufilu, Filu, Filek, Efu, Eufiluch, Filuch

Eufila

Eufilia


Eufilka, Eufilusia, Eufilunia, Eufilcia, Filka, Filusia, Filcia, Lusia, Luka, Eufilucha, Filucha, Lucha

Eufonian

Eufoniasz

Eufoniusz

M


Eufonek, Eufoniaszek, Eufoniuszek, Eufoni, Eufon, Fonek, Fonu, Foniu, Fonio, Foni, Foniu, Efek, Efonek, Foniusiek, Eufoniuch, Foniuch, Foniol, Eufoniol

Eufonia


Eufonka, Efka, Fonka, Foniusia, Eufoniusia, Eufoniunia, Foniunia, Niunia, Eufo鎥a, Fo鎥a, Niu鎥a, Niusia, Fosia, Fosiu鎥a, Eufosia, Eufocha, Focha, Eufoniucha

Eukardazy

Eukardyn

Eukardian

Eukardiusz

M


Eukardek, Eukardynek, Eukardianek, Eukardiuszek, Eukardzio, Eukardziu, Eukardziu, Kardek, Kardzio, Kardziu, Kardy, Kardian, Kardyn, Kardynek, Kardianek, Kasio, Kasiu, Ka, Euka, Kachu, Kacho, Kachol, Eukachol, Eukardol

Eukardia

Eukardyna


Eukardka, Eukardynka, Eukardzia, Eukardysia, Eukardynia, Kardzia, Kardysia, Kardynia, Dysia, Dynia, Dy鎥a, Dynka, Eukasia, Kasia, Kacha, Eukacha, Kachola, Kachula, Eukachola, Eukachula

Eumilian

Eumiliasz

Eumiliusz

M


Eumilek, Eumilianek, Eumiliuszek, Eumilo, Eumilu, Eumek, Emek, Eumilu, Eumilunio, Milek, Milu, Eumisio, Milo, Eumisiu, Misio, Misiu, Emi, Emilek, Milian, Miliasz, Miliusz, Eumilucho, Eumiluch

Eumila

Eumilia


Eumilka, Eumilianka, Eumilcia, Eumilusia, Eumilunia, Milka, Milcia, Milusia, Lusia, Usia, Miluka, Luka, Uka, Ilka, Eumilucha, Milucha, Lucha

Eutanian

Eutaniasz

Eutaniusz

Eutanazy

M

Linia imion nawi頊uj鉍ych do idei dobrej mierci, gdzie pobrzmiewaj greckie: przedrostek eu- „dobry” i thanatos „mier”. Nadanie w warunkach polskich takiego imienia dziecku automatycznie wzmaga zainteresowanie otoczenia, a samo dziecko ukierunkowa mo瞠 na wiadomo w豉snej miertelnoci i zastanowienie si nad optymaln form dowiadczenia w豉snej mierci, czyli niechybnie zaoowocuje wzrostem wiadomoci i refleksyjnoci, chocia niekoniecznie komfortem wynikaj鉍ym z beztroski i bezmylnoci a b璠zie za pno, by cokolwiek dla siebie zaaran穎wa.

Odmiana odpowiednio jak:

Damian, Jeremiasz, Mariusz, Protazy, Renata, Tania, Azja

UWAGA!

Imiona mog w swych zdrobnieniach i formach kr鏒kich prowadzi do skojarze z nazizmem i nazistami” (Nazek, Nazu, Naziu itp.). Rodzi to obaw z這liwego przezywania dzieci nosz鉍ych niniejsze imiona, st鉅 nale篡 podj寞 starania, aby dzieci z tymi imionami wychowywa造 si bez kontaktu z ho這t.

Eutanek, Eutanianek, Eutaniaszek, Eutaniuszek, Eutan, Eutani, Utanek, Utaniasz, Utaniusz, Euta, Uta, Tasiek, Tasio, Tasiu, Tanio, Taniu, Tana, Tanasio, Tanaasiu, Eutanio, Eutaniu, Utanio, Utaniu, Tanazy, Nazy, Nazek, Nazu, Naziu, Nazio,Taniek, Eutanach, Eutaniuch, Eutanioch, Taniuch, Tanioch, Eutaniol, Taniol

Eutanata

Eutania

Eutanazja

Eutanatka, Eutanka, Tanatka, Tanka, Natka, Tanasia, Eutaka, Taka, Naka, Tanaka, Tania, Taniusia, Taniunia, Niunia, Niusia, Niuka, Azia, Aziunia, Aziusia, Eutanacha, Eutanucha, Eutaniucha, Tanacha, Taniucha, Tanucha, Nacha, Nucha, Niucha

Ewaryn

M


Ewer, Ewek, Ew, Ewi, Ewo, Ewu, Ewuch, Ewol

Eweret/Everet

M

Imi honoruj鉍e fizyka kwantowego Hugh Everett'a III, kt鏎y rozwin像 koncepcj radykalnego multiwersu, czyli Wszechwiata (w豉ciwie: wielowiata) rozga喚ziaj鉍ego si we wszystich mo磧iwych historiach z ka盥ego punktu, co oznacza這by, i znacznie wi璚ej jest mo磧iwe ni nam si wydaje. Opr鏂z przyprawienia o zawr鏒 albo b鏊 g這wy na tle ogromu Bytu, gdyby dzia豉 on wg tej koncepcji, pogl鉅 ten generuje zar闚no nadziej jak i beznadziej. Wynika to z faktu, 瞠 niekt鏎e sytuacje o dramatycznym przebiegu w naszej historii Wszechwiata mog rozwija si fortunniej w innych historiach, natomiast r闚nie wszystkie momenty do udane w naszej historii na pewno w niekt鏎ych (i to do licznych) historiach alternatywnych rozwin窸y si drastyczniej, bardziej zbrodniczo i okrutnie. Nadanie takiego imienia mo瞠 by powi頊ane z wyjanieniem dziecku pochodzenia jego imienia wraz ze wszystkimi implikacjami dotycz鉍ymi Bytu i tym samym zwi瘯szeniem jego refleksyjnoci, albo bez tego uwiadomienia, jako czysto abstrakcyjny akustyczny sygna, w zale積oci od nastawienia rodzic闚 do 篡cia, tj. czy lepiej jest wi璚ej wiedzie i rozumie, czy wprost przeciwnie.

Odmiana jak:

beret, paleta

Ewer, Ewek, Ew, Ewi, Ewo, Ewu, Retek, Reti, Retu, Tu, Tusio, Ewol, Ewerol,

Ewereta/Evereta


Ewerest/Everest

M


Ewerestek, Ewe, Ewy, Ewer, Resty, Restek, Restu, Resio, Resiu, Eweresio, Eweresiu, Ewek, Wery, Werest, Ewu, Ewol, Ewuch, Restuch, Restol, Ewerestol, Ewerestuch