TA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S


U

V

W

X

Y

Z


Imi w wersji oficjalnej

D瞠nder

M瘰ki (M)/疾雟ki ()

Etymologia, ideologiczne skojarzenia, funkcjonalno

Formy zdrobnia貫/zgrubia貫

Taksyn

M


Taksek, Taksynek, Tak, Tacek, Taku, Tako, Taku, Synek, Synu, Synio, Syniu, Takol, Taksynol, Synol

Taksyna


Taksa, Taksia, Takusia, Takunia, Synka, Synia, Taksynola, Synola, Takola

Taktyn

M


Taktynek, Takty, Taktysio, Taktysiu, Takcio, Takciu, Tacio, Taciu, Taciu, Takciu, Tasiek, Takciusiek, Taku, Taki, Tako, Tynek, Tysiek, Tysio, Tysiu, Tysiuniek, Tynio, Takt, Taktychol, Taktycho, Takciol

Taktyna


Taktynka, Taktynia, Taktysia, Takcia, Tasia, Taka, Tasiunia, Taktysia, Takciusia, Takciunia, Siunia, Siu鎥a, Unia, U鎥a

Taral

M


Taralek, Tasiek, Aral, Aralek, Arek, Ral, Ralek, Rasiek, Ra, Rasio, Rasiu, Tasio, Tasiu, Tasiulek, Tasiuniek, Taro, Tari, Taru, Tarach, Taroch, Tarol, Tachol, Tacho

Tarara

Imi czysto abstrakcyjne lub odrobin dwi瘯onaladowcze, naladuj鉍e takie wyra瞠nie z frazy bum ta ra ra! Jako imi wiadczy o krotochwilnym nastawieniu do rzeczywistoci rodzic闚, a dziecko o takim imieniu zostanie ukierunkowane na odrobin dystansu do siebie, nawet autoironii. Doskona貫 dla rodowisk artystycznych, kt鏎e nie boj si ekstrawagancji i maj do asertywnoci, by pozwoli sobie na autoironi i dystans do samych siebie, i potrafi przekaza takie nastawienie swojemu dziecku.

Odmiana jak:

Sara

Tararka, Tarka, Tasia, Rarka, Rasia, Ra, Raka, Taraka, Asia, Aka, Tarunia, Tarusia, Tarasia, Tarcia, Tarciucha, Tarciuszka, Tarucha, Taracha, Tacha

Teleon

M

Grupa imion dla rodzic闚 o filozoficznym przekonaniu o celowoci wszechrzeczy, czyli o pogl鉅ach teleologicznych. Nadanie takich imion dzieciom mo瞠 ugruntowa w nich przekonanie, 瞠 wszystko albo bie篡 ku swojemu celowi, kt鏎y jest dobrze wymylony (i wtedy nale篡 pokornie przyjmowa zdarzenia nadane przez los), albo zmierza ku gorszemu (i wtedy mo瞠 wzbudzi uczucia buntu albo popchn寞 do dzia豉 na rzecz subiektywnego odwr鏂enia biegu spraw wyznaczonego przez los).

Odmiana jak:

Leon, Terenia, Leonia

Teleonek, Telek, Tele, Teli, Telu, Tesiek, Tesio, Tesiu, Telusiek, Leonek, Teleo, Leo, Telo, Telo, Lo, Telu, Lu, Lusio, Lusiek, Lusiu, Teloch, Teluch

Telenia

Teleonia

Tele鎥a, Teleonka, Telka, Telesia, Teleka, Tesia, Teka, Telusia, Teluka, Teleonia, Leonia, Leonka, Leosia, Leoka, Osia, Oka, Telecha, Techa

Tekstyn

M


Tekstynek, Tekstek, Teksty, Tekstysio, Tekstysiu, Sty, Stysio, Stysiu, Tysiek, Tysio, Tysiunio, Tysiuniek, Niuniek, Tekcio, Tekciu, Tesio, Tesiu, Tekcior, Techol, Techon

Teksta

Tekstyna


Tekstynka, Stynka, Tekstysia, Tynka, Tysia, Tekcia, Tekstka, Teksia, Teksiunia, Tekciunia, Tekciusia, Tesia, Tesiunia, Teka, Siunia, Unia, Tekstucha, Tekstycha,

Tradycjan

Tradycjasz

Tradycjusz

Tradycy (nades豉ne przez Macieja ze Szczecina)

M

Linia imion doskonale deklaruj鉍ych postaw rodzic闚 wzgl璠em tradycji, co w warunkach polskich podnosi szanse odniesienia 篡ciowego sukcesu, zw豉szcza w pewnych regionach geograficznych, gdzie wr璚z nie wypada wnosi do swego sposobu 篡cia 瘸dnych element闚 nieznanych z przesz這ci, co podobne jest do deklaracji niezapomnianego in. Mamonia z filmu „Rejs” w odniesieniu do piosenek.

Odmiana odpowiednio jak:

Felicjan, Izajasz, Mariusz, Maurycy, Patrycja, medycyna

Tradycjanek, Janek,, Tradycjaszek, Jaszek, Traszek, Traszy, Tradycjuszek, Juszek, Tradycek, Tradi, Tradek, Tra, Trasio, Trasiu, Trasiek, Trako, Trasio, Trasiu, Trasiunio, Trasiuniek, Tradzio, Tradziu, Tradziu, Tradziusiek, Tradziunio, Dziunio, Dziuniu, Dziu, Trady, Tradysiek, Dysiek, Tradysio, Tradysiu, Dysiu, Dysiunio, Dysiuniek, Dysiulek, Dysiulo, Trady, Tracho, Trach, Trachol, Trachu

Tradycja

Tradycyna (nades豉ne przez Macieja ze Szczecina)

Tradycka, Tradka, Tradzia, Radzia, Adzia, Radka, Radziunia, Radziusia, Adka, Adziunia, Adziusia, Dziusia, Dziuka, Tradziunia, Tradziusia, Tradziuka, Tradyka, Tradycynka, Tradysia, Tradysiunia, Tradysiula, Siula, Ula, Tradysiulka, Siulka, Ulka, Radycynka, Dycka, Dycynka, Cynka, Cysia, Cyka, Cysiunia, Dysia, Dyka, Dysiunia, Dysiu鎥a, Siunia, Siu鎥a, Trasia, Traka, Tracha, Trachula, Trachola, Tracholka, Olka, Tradycha, Dycha