ZA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

YImi w wersji oficjalnej

D瞠nder

M瘰ki (M)/疾雟ki ()

Etymologia, ideologiczne skojarzenia, funkcjonalno

Formy zdrobnia貫/zgrubia貫

Zamuli

Zamulin

MZamulinaZamys豉w

MZamys豉waZawali

Zawalin

Zawalis豉w

MZar鉉i

Zar鉉in

M

Imiona m瘰kie utworzone przez derywacj wsteczn i oparte na eufemistycznym wyra瞠niu zamiast zajebisty, które przyjmuje form zar鉉isty, a ostatnio, pomimo etymologicznego zwi頊ku z jeba „kopulowa w stylu pogardliwym”, sta這 si jednym z najwa積iejszych pozytywnie wartociuj鉍ych przymiotników. Imi takie nadaje si tedy dla dzieci rodziców pragn鉍ych przekaza potomstwu nakr璚enie na 篡ciowy sukces i zamierzaj鉍ych dokonywa tego przez zasypywanie dziecka pochwa豉mi za cokolwiek, co zdarzy mu si uczyni. Wi嘀e si to z ukrytym za這瞠niem, 瞠 dziecko uwierzy we w豉sn wyj靖kowo i na fali samozadowolenia b璠zie sz這 w 篡ciu od sukcesu do sukcesu lub nauczy si wszystkie zdarzenia interpretowa dla siebie pozytywnie. Faktycznie u篡wanie imion tej grupy mo瞠 doprowadzi do narcyzmu i niezdolnoci do radzenia sobie z niepowodzeniami, ale czy czarny scenariusz zawsze musi si sprawdzi?

Odpowiedników 瞠雟kich nie tworzy貫m, albowiem wci嘀 czytelny podtekst znaczeniowy zwi頊any z kopulowaniem wi嘀e si z czynieniem tego od strony samczej, penetruj鉍ej, czyli nadawanie imion tego rodzaju dziewczynkom niezgodne by這by z prawem naturalnym.

Odmiana odpowiednio jak:

Antoni, Kryspin

Zar鉉ek, Zar鉉inek, Zar鉉u, Zar鉉usiek, Zar鉉uniek, Zar鉉unio, Zar鉉uniu, Zar鉉i, R鉉ek, R鉉i, R鉉ik, R鉉u, R鉉unio, R鉉uniek, R鉉usiek, Zar鉉i, Bek, Binek, Binio, Biniu, Biniu, Binu, Biniusiek, Binusiek, Biniusio, Biniusiu, Binusio, Binusiu, Bu, Busiek, Buniek, Bunio, Nusio, Nusiek, Niusio, Niusiek, Niuko, Nuko, Niu, Nu, Zar鉉ol, Zar鉉ichol, Zar鉉ich, Zar鉉icho, Zar鉉ichu, R鉉ol, R鉉ichol, R鉉ich, R鉉och, R鉉icho, R鉉ichu, Bich, Bicho, Bol, Boch

Zas豉w

MZas豉waZiomal

Ziomali

Ziomalian

Ziomaliusz

Ziomos豉w

M

Linia imion o bogatym pakiecie zdrobnie i form skróconych dla rodziców pragn鉍ych zapewni swemu dziecku dobr przysz這 na podwórku wród rówieników, szczególnie w miejscach zamieszkania zadresionych, zakapturzonych i blockerskich. Imiona te pomog zatem dzieciom je nosz鉍ym wtopi si w podwórkow spo貫czno, o której wiadomo, 瞠 nie toleruje ona 瘸dnej odmiennoci, a w szczególnoci etnicznej. Pod wzgl璠em s這wotwórczym i znaczeniowym imiona zawieraj cz這n ziom wraz z przyrostkami daj鉍ymi ró積e efekty stylistyczne, zasadniczo zbie積e z cywilizacyjnymi korzeniami o charakterze judeo-chrzecija雟kim (-ian), 豉ci雟kim (-iusz) i s這wia雟kim (-s豉w), daj鉍 razem znaczenie oparte na idei etnicznej przynale積oci do tego Narooodu, tego Miasta, tej Parafii, tego Podwórka, czyli ma貫j i du瞠j Ojczyzny. Przewiduj te mo磧iwo u篡wania imion tego typu w odniesieniu do dzieci b璠鉍ych miesza鎍ami bia貫go/kaukaskiego typu cz這wieka i innych regionalnych odmian, co gównie przejawia si kolorem skóry. Wtedy imi odwo逝j鉍e si do etnicznej to窺amoci reprezentowanej przez wi瘯szo mo瞠 mie wymiar niemal perwersyjnej prowokacji (za któr dziecko mo瞠 oberwa), ale te i walor dydaktyczny, tj. pokazuj鉍y, 瞠 dziecko nawet innego koloru skóry mo瞠 doskonale pos逝giwa si ojczystym podwórkowym slangiem, uczestniczy we wszystkich poczynaniach grupy rówieniczej przy trzepaku i mietniku, w章cznie z zadr璚zeniem tego czy innego kota, zniszczeniem czego, kradzie蕨, czy spuszczeniem 這motu obcemu, i nie by wcale kapusiem, czyli okaza si „spoko ziomalem”.

Przewiduj鉍 post瘼uj鉍e równouprawnienie p販iowo-genderowe wytworzy貫m te pakiet imion 瞠雟kich, albowiem dziewczynki wcale nie musz ust瘼owa ch這pakom w podwórkowym 篡ciu.

Odmiana odpowiednio jak:

krochmal, ???, Jan, Mariusz, Stanis豉w, Wala, Aneta, Natalia, Stanis豉wa

Ziomalek, Ziomalianek, Ziomaliuszek, Ziomos豉wek, Ziomek, Ziomu, Ziomusiek, Ziomusio, Ziomusiu, Ziomcio, Ziom, Ziomi, Ziomciu, Ziomciu, Ziomciusiek, Ziomciusio, Ziomu, Ziomo,. Ziomiu, Ziomciunio, Ziomciuniek, Malek, Malcio, Malciu, Malciunio, Malciusio, Malciu, Malciusiek, Janek, S豉wek, S豉wcio, Ziomos豉wcio, Ziomos豉wciu, Ziomos豉wu, Omu, Omusio, Omusiek, Omcio, Omciu, Omciu, Omciusiek, Ciusio, Ciusiek, Ziomol, Ziomoch, Ziomaluch, Omol, Omoch, Omaluch, Maluch, Ziochol, Ziocho

Ziomala

Ziomaleta

Ziomalia

Ziomalina

Ziomos豉wa

Ziomalka, Ziomaletka, Ziomalinka, Ziomos豉wka, Ziomka, Ziomcia, Ziomusia, Ziomunia, Omalka, Omaletka, Omalinka, Omos豉wka, Ziomos豉wcia, Omos豉wcia, Maletka, Malinka, Malesia, Malisia, Malinia, S豉wka, S豉wcia, S豉wuka, S豉wusia, S豉wunia, Wuka, Wusia, Wunia, Uka, Usia, Unia, Ziomosia, Ziomuka, Ziomoka, Mosia, Musia, Muka, Ziomalisia, Ziomalika, Ziomalunia, Ziomaluka, Ziomalu鎥a, Omalunia, Omaluka, Omalu鎥a, Lunia, Lu鎥a, Lusia, Luka, Ziomalucha, Ziomalicha, Omalucha, Omalicha, Malucha, Malicha, Ziomacha, Ziomala, Ziocha

Zmys豉w

M


Zmys貫k, Zmys豉wek, Zmysiek, Zmysio, Zmysiu, Zmysek, Mysek, Mysiek, S豉wek, S豉wcio, S豉wciu, Zmysio, Zmysiu, Zmychol

Zmys豉wa


Zmys豉wka, Zmyska, Zmyka, Myska, Myka, Mysia, Zmysia, S豉wka, Zmycha