A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

ZImi w wersji oficjalnej

D瞠nder

M瘰ki (M)/疾雟ki ()

Etymologia, ideologiczne skojarzenia, funkcjonalno

Formy zdrobnia貫/zgrubia貫

畝li

畝lian

畝lin

畝ljan

M


畝lek, 畝lik, 畝liczek, 畝lianek, Janek, 畝linek, Linek, Inek, 畝lo, Alo, 畝lu, Alu, 畝lu, Alu, 畝li, Ali, 畝lcio, 畝lciu, 畝li, Alek, Ali, Alo, Alu, Alu, 畝luch, 畝lucho, 畝luchol, 畝chol, Aluch,

畝lia

畝lianna

畝lina

畝lja


畝lka, 畝lianka, 畝linka, Alka, Anka, Inka, Linka, Lianka, Alinka, 畝lcia, 畝lusia, 畝lunia, Lunia, Lusia, Alcia, Unia, Usia, 畝lucha, Alucha, Lucha, 畝sia, Ucha, 畝cholka, 畝chola, 畝cha

畝romir

M


畝rek, 畝romirek, Mirek, Miro, Miru, Irek, Iro, Iru, 畝ru, 畝rusio, Ru, Rusio, Rusiu, 畝runio, 畝rcio, 畝ry, 畝ro, 畝siek, 畝sio, 畝siu, 畝rcik, 畝rol, 畝ruch, Mirol, 畝romirol, 畝romichol, 畝romichu, 畝cho, 畝chol, 畝chu

畝romira


畝romirka, 畝rka, Mirka, Irka, Mirusia, Mirunia, Irunia, Irusia, Runia, Rusia, 畝runia, 畝rusia, 畝rcia, 畝rciucha, 畝rucha, Rucha, 畝cha

畝rtos豉w

M


畝rtos豉wek, 畝rtek, S豉wek, S豉wcio, S豉wciu, S豉wu, 畝rtos豉wu, 畝rtos豉wcio, 畝rtos豉wciu, Tos豉w, Tosiek, Tosio, Tosiu, 畝rto, 畝rcio, 畝rciu, 畝ry, 畝rysiek, Rysiu, Rysio, 畝rtochol, 畝rtoch, 畝roch, 畝rochol

畝rtos豉wa


畝rtos豉wka, 畝rtka, 畝rcia, Arcia, Arka, Artka, 畝rtusia, 畝rtuka, Tusia, Usia, Tuka, Tusie鎥a, 畝rtusie鎥a, Uka, Usie鎥a, Tos豉wa, Tos豉wka, Tosia, Toka, 畝rka, 畝ra, Tosie鎥a, 畝rtocha, 畝rciocha, 畝rucha, 畝rtola, 畝rciola

疾lazjan

疾lazy

M


疾lazjanek, 疾lazek, 疾lek, Lazek, Lazjanek, 疾lazio, Lazio, Azio, Aziu, 疾laziu, Laziu, 疾li, 疾lik, 疾li, 疾lcio, 疾lciu, 疾lciu, Ciu, Ciusiek, Ciusio, Ciusiu, 疾lachol, 疾chol, 疾lacho, 疾lachu

疾lazja


疾lazjanka, 疾lazka, 疾lazia, 疾lasia, 疾la, 疾laka, Aka, Asia, Azia, Aka, 疾lcia, 疾lka, 疾sia, 疾cha, 疾chola, 疾cholka, 疾lachola, Lachola, Chola, Achola, Acha, 疾lacha

疾rofil

M


疾rofilek, 疾rofilu, 疾rofilcio, 疾rofilciu, Filek, Filo, Filcio, Filciu, Rofilek, Rofi, Rofil, 疾rek, 疾rcio, 疾rciu, 疾ru, 疾r, 疾rusio, 疾rusiu, 疾roch, 疾rofiluch, 疾ruch, Ruch, Ruchol, 疾ruchol

疾rofila

疾rofilia


疾rofilka, 疾rofilianka, 疾rka, 疾ra, 疾rysia, 疾rofilcia, Rofilka, Rosia, 疾rosia, 疾rusia, Rusia, 疾ru, Ru, 疾rofilu, 疾rofilusia, Filka, Filusia, Filunia, Filcia, Ilka, Ilcia, Ilunia, Ilusia, Iluka, Luka, Uka, Unia, 疾rofilucha, 疾rucha, 疾rolka, 疾rola, Rola, Rolka, Rolicha, Rolucha, Licha, Lucha

真lin

M


真lek, 真li, 真l, 真liczek, 真li, 真lcio, 真lciu, 真lo, 真chol

真lia

真lina

真lja


真lka, 真linka, 真lcia, 真lisia, 真lu, 真li, 真licha

砰ros豉w

M


砰rek, 砰r, 砰ros豉wek, S豉wek, 砰rcio, 砰rciu, 砰ru, Ros豉w, Rosiek, Rosio, Rosiu, S豉wcio, 砰rol

砰ros豉wa


砰rka, 砰ra, 砰ros豉wka, 砰rcia, 砰rusia, 砰ru, Rosia, Rusia, 砰rucha

砰rafil

M


砰rek, 砰r, 砰raf, 砰rafek, 砰rafilek, 砰r, 砰ro, 砰rafilu, Filek, Filu, 砰rcio, 砰rciu, 砰rol

砰rafila

砰rafilia


砰rka, 砰ra, 砰rafilka, 砰rafka, Filka, Filcia, Filusia, 砰rafilcia, 砰rafilusia, 砰rusia, Rusia, 砰rucha

砰rand

M


砰rek, 砰r, 砰randek, Randek, Rand, 砰ro, 砰rando, 砰randzio, 砰randziu, Randzio, Randziu, 砰rol, 砰randziuch, 砰randziuszek

砰randa


砰rka, 砰ra, 砰randka, 砰reczka, 砰rusia, Randka, Randzia, Randziusia, Randziu, Randziocha, 砰randziocha, 砰randziuszka

砰rat

M


砰rek, 砰r, 砰ratek, 砰rasek, Ratek, Racio, Raciu, 砰ro, 砰rol, 砰racioch, 砰raciuch, 砰raciuszek

砰rata


砰rka, 砰ra, 砰ratka, Ratka, 砰racia, 砰rasia, Rasia, 砰racha

砰rofil

M


砰rek, 砰r, 砰rofilek, 砰rofilu, Filek, Filu, 砰ruch, 砰ruszek

砰rofila

砰rofilia


砰rka, 砰ra, 砰rofilka, Filusia, Filunia, 砰rusia, 砰ru, 砰rcia, 砰rucha

砰womir

M


砰w, 砰wek, 砰wiec, 砰wcio, 砰womirek, Mirek, Mircio, Mirciu, Miro, Miru, 砰wol

砰womira


砰wa, 砰wka, 砰womirka, Mirka, Mircia, Mirusia, Mirucha, 砰wucha