3Powrót (Przeszyj To Sam 1)


WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE ODNOŚNIE SZYCIA


 1. Porzuć wszelkie przesądy i uprzedzenia – szycie nie jest działaniem “niemęskim”. Wprost przeciwnie: jest to czynność ze wszech miar inżynierska i porównywalna do projektowania karoserii, szkieletów nadwozia, płyt podłogowych itp. z koniecznością przemyślenia rozkładu sił, naprężeń, dokonania precyzyjnych pomiarów i takiegoż wykonawstwa. Wyobraźnia przestrzenna wraz z kreatywnością są podstawą. Najprawdziwsi z “prawdziwych mężczyzn”, tj ci z zakładów karnych nader często w szyciu znajdują ukoronowanie swoich życiowych karier.

 2. Przed rozpoczęciem projektu przygotuj narzędzia: pakiet igieł, ostre i precyzyjne nożyce (do cięcia materiału), małe nożyczki (do prucia), mydło krawieckie (do zaznaczania linii cięcia i mocowania na tkaninie), naparstek i kombinerki (do przepychania i przeciągania igły podczas szycia ręcznego przez wiele warstw materiału), ekierkę (do wyznaczania kąta prostego), zwijaną miarę. Nagłe przerywanie pracy z braku potrzebnych składników jest frustrujące. Stąd

 3. Przed rozpoczęciem każdego projektu musisz przewidzieć potrzebne komponenty i je zgromadzić z odpowiednią rezerwą.

 4. Należy dysponować odpowiednią powierzchnią stołową lub podłogową (by móc płasko rozkładać elementy konstrukcyjne ubrań do przenoszenia wymiarów).

 5. Przerabiając odzież zakupioną jako “damską” dobrze jest mieć rezerwę materiałową i może nią być dodatkowy artykuł tego samego rodzaju i z tej samej tkaniny (choć niekoniecznie optymalnego rozmiaru).

 6. Celem minimalizacji kosztów można wybierać produkty “made in China” w momentach ich promocji. Trzeba jednak liczyć się z wykryciem masy niedokładności w takich produktach i być gotowym ją zminimalizować w toku własnych działań.

 7. Długie zespolenia płatów materiału wykonuj z użyciem maszyny do szycia, a małe elementy konstrukcyjne wymagające milimetrowej precyzji wykonuj ręcznie.

 8. Ściegi zamierzone jako niewidoczne z zewnątrz wykonuj od wewnętrznych stron zespalanych płatów materiału, który następnie zostanie przewrócony na drugą stronę.

 9. Bierz pod uwagę ubytek wielkości ubrania z powodu zakładek na szwy, zatem nigdy nie przycinaj materiału na styk. Spodziewaj się także nieregularności zatem przy projektowaniu płatów materiału dolicz powierzchnie regulacyjne.

 10. Bądź wytrwały: jeśli zniechęcisz się początkową koślawością swoich produkcji, nigdy do niczego nie dojdziesz.


Na razie tyle – jak mi się jeszcze coś przypomni, rozbuduję ten krawiecki dekalog.


WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE ODNOŚNIE SZYCIA NA MASZYNIE


 1. Maszyna wymaga 2 źródeł nici: dolnej – zwijanej na specjalnym bębenku umieszczonym w stoliku pod stopką, i górnej – prowadzonej z 1 lub kilku szpuli umieszczonych na górze obudowy. Aby poznać sposób prowadzenia obu nici i sposób mechanicznego nawijania nici dolnej na bębenku należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnej maszyny.

 2. Należy mieć zapas igieł typowych dla danej maszyny (zwłaszcza często się je traci podczas nauki szycia :-)) oraz więcej bębenków wewnętrznych dopuszczalnych dla danego typu maszyny (w przypadku używania różnych nici równocześnie).

 3. Maszyna puszczona w ruch sama przesuwa zespalane płaty materiału, jednak konieczna jest kontrola naprężeń pomiędzy nimi i tego ruchu (aby nie dopuścić do nieporządanego sfałdowania lub zejścia ściegu z planowanej linii szycia). Pamiętaj o opuszczeniu stopki maszyny przed rozpoczęciem szycia (bez tego szew jest patologiczny).

 4. Przed przystąpieniem do szycia rzeczy właściwych należy poćwiczyć na odpadowych skrawkach materiału i zapoznać się ze ściegami, sposobem ich przełączania, innymi parametrami szycia, wstecznym biegiem maszyny i wyłączaniem transportera (układu przesuwającego materiał). Albowiem

 5. Za pomocą wyłączonego transportera przy ściegu zygzakowatym można tworzyć prowizoryczne/pomocnicze zespolenia punktowe (rodzaj fastrygi). Są one ponadto łatwe do usunięcia.

 6. Nabrać wyczucia i dozować moc silnika z umiarem uwzględniając lekkość/grubość materiałów zespalanych. Unikać gwałtownych przyśpieszeń i zatrzymań (prowadzą do zerwania nici i nadmiernego zużycia maszyny).

 7. Uważać, aby nie podkładać pod strefę szycia płatów materiału nieprzeznaczonych do zespolenia: szwy przeprowadzone przez pomyłkę trzymają bowiem najmocniej (Krawieckie Prawo Murphy'ego). Również z pewnych względów lepiej nie przepuszczać przez strefę szycia palców.

 8. Przy odcinaniu gotowych odcinków szycia oszczędać nić bębenkową, a nie skąpić nici górnej (w ten sposób rzadziej będziesz nawijał bębenek i nawlekał igłę – co zawsze wytrąca z rytmu pracy).

 9. Kończyć ścieg maszynowy przez zawęzełkowanie końcówek nici lub wszycie ich na głucho w grubsze warstwy materiału. Końcówki nici mogą być też przydatne do ręcznie wykonywanych prac wykończeniowych w obszarach niedostępnych dla maszyny.

 10. Zawsze spodziewaj się pozornie niemożliwych cudów materii w zakresie zapętleń nici, skręceń oraz naprężeń zespalanego materiału i gromadź własne doświadczenia z walki z nimi. Jeśli coś się chrzani sprawdzaj ścieżkę prowadzenia nici (każdy dodatkowy opór psuje ścieg).

Uwaga jak wyżej.

Powodzenia!